Rola lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie inicjatyw ekonomii społ.

 

Biała Podlaska, Rola lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie inicjatyw ekonomii społecznej. 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Białej Podlaskiej w ramach projektu „Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa lubelskiego” zaprasza pracowników instytucji działających w obszarze pomocy społecznej, promocji zatrudnienia, jak i przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych, Centrów i Klubów Integracji Społecznej, spółdzielni socjalnych, Zakładów Aktywności Zawodowej, osoby pracujące oraz bezrobotne z terenu woj. lubelskiego do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu: „Nowe sposoby wspierania wchodzenia i powrotu na rynek pracy grup defaworyzowanych". Szkolenie odbędzie się
w dniach: 6-7 luty 2013 r. w Białej Podlaskiej.
 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej! 

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów w grupie 12 osób przez wykwalifikowanego i doświadczonego trenera Janusza Dubajkę.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne i obejmuje udział w szkoleniu, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, obiad, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zgłoszenia na szkolenie (do pobrania na stronie internetowej pod adresem: http://fundacja.lublin.pl/) należy przesłać na adres: bialapodlaska@fundacja.lublin.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Brzeska 41, II p., 21-500 Biała Podlaska

 

Dodatkowo w ramach projektu mają państwo możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie: rachunkowości, prawa, przedsiębiorczości, przygotowywania biznesplanów oraz strategii rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty!

Dodano: 21 stycznia 2013

Liczba odwiedzin: 273344
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego