Projekty zrealizowane


Mój biznes! - wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego.
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju, Projekt Hub sp. z o.o. oraz Lokalna Grupa Działania "Jagiellońska Przystań" zaprasza do projektu w ramach którego można pozyskać środki finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.
15 lutego 2017
Szkoła większych szans
Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego wraz z IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej zapraszają do udziału w projekcie "Szkoła większych szans"
05 wrzesnia 2013
Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska
Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego wraz z Urzędem Miasta Biała Podlaska zapraszają do udziału w projekcie "Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska"
06 sierpnia 2013
Nauczyciel XXI wieku 2
Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Gminami: Wisznice, Milanów, Podedwórze, Sosnówka zaprasza do udziału w projekcie "Nauczyciel XXI wieku 2"
03 grudnia 2012
Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości
Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego wraz z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w projekcie "Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości"
04 listopada 2013

Liczba odwiedzin: 144656
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego