Nabór wniosków na "Małe Projekty"

 

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił możliwość składania za pośrednictwem Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Małe Projekty – limit  środków 1 000 000,00 zł. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy od 13 maja 2013 r. do 27 maja 2013 r. w Biurze BLGD w Białej Podlaskiej, ul. Jana III Sobieskiego 22. Projekty realizowane w ramach działania mają wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Do korzystania z pomocy finansowej uprawnione są:

  •  osoby fizyczne,

  • osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie www.blgd.eu oraz pod nr tel. 83 343 39 97.

Dodano: 07 maja 2013

Liczba odwiedzin: 259165
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego