Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości

Informujemy, że w zakończonym w dniu 3 stycznia 2014 r. naborze osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości” złożonych zostało łącznie 120 formularzy rekrutacyjnych (w biurze projektu Lidera: Biała Podlaska - 101 formularzy zgł., biurze projektu Partnera: Parczew - 19 formularzy zgł.). Kolejnym etapem realizacji projektu jest ocena formalna złożonych formularzy zgłoszeniowych, która potrwa do 17 stycznia 2014 r. O wynikach przeprowadzonej oceny kandydaci zostaną poinformowani w sposób okreśony w Regulaminie rekrutacji, uczestnictwa i udzielania wsparcia.

Dodano: 07 stycznia 2014

Liczba odwiedzin: 266277
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego