Granty do zdobycia w Akademii Orange

Fundacja Orange zaprasza organizacje pracujące z dziećmi i młodzieżą do zgłaszania pomysłów na działania, w których młodzi uczestnicy staną się twórcami kultury. Autorzy najciekawszych projektów otrzymają grant na ich realizację. Na zgłoszenia w formie krótkich filmów czekamy do 6 października. Tegoroczna edycja Akademii Orange pod hasłem „Uwolnij pomysł” jest objęta honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

Od sześciu lat Fundacja, pomaga młodym ludziom rozwijać kreatywność i talenty, wspierając innowacyjne projekty, które łączą kulturę i nowe technologie. Pod okiem animatorów – z organizacji pozarządowych, domów kultury, muzeów, bibliotek – dzieci i młodzież tworzą np. wirtualne mapy miast, komiksy w ruchu, animacje piaskowe, śpiewające roboty, remiksy, teledyski, medialaby. W ten sposób nie tylko zdobywają nowe, cyfrowe kompetencje, ale też wzmacniają wiarę we własne możliwości.

Wartościowe pomysły na działania, które rodzą się w głowach młodych ludzi oraz ich opiekunów, nie zawsze mają szansę na realizację. Stąd też hasło tegorocznej edycji „Uwolnij pomysł”, którym zachęcamy do podzielenia się swoją pasją i zgłoszenia projektu do Akademii Orange. Nie liczy się jakość filmu konkursowego ani technika jego wykonania, ale właśnie nowatorstwo pomysłu zgłoszonego przez organizację – mówi Maria Adamiec, koordynatorka Akademii Orange.

Organizacje mogą ubiegać się o granty w ramach dwóch ścieżek:

  • autorskiej – na realizację własnych pomysłów – granty do 30 tysięcy zł
  • inspirowanej – na realizację projektu zainspirowanego jednym z ponad 200 scenariuszy dostępnych na www.akademiaorange.pl – granty do 10 tysięcy zł.

Filmy konkursowe muszą być nadesłane za pomocą formularza na www.akademiaorange.pl/wniosek do 6 października 2014 r. Następnie wybrane organizacje zostaną zaproszone do drugiego etapu aplikacji. Zwycięskie inicjatywy wyłoni Kapituła; będą one realizowane od stycznia do czerwca 2015 r.

Wszystkie projekty Akademii Orange są realizowane w partnerstwach przez minimum dwie organizacje, co stymuluje wymianę doświadczeń i wiedzy między przedstawicielami różnych środowisk. W pięciu edycjach programu przyznano granty na łączną kwotę ponad 6,3 miliona złotych, zrealizowano 219 projektów edukacyjnych, dzięki którym każdego roku 5 tysięcy młodych ludzi odnalazło się w świecie kultury w roli twórców, a setki organizacji otworzyło się na innowacyjne metody pracy. Akademia Orange popiera ideę otwartych zasobów edukacyjnych, dlatego też wszystkie materiały edukacyjne – inspirujące scenariusze, filmy, publikacje - są udostępniane na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 3.0 Polska. Oznacza to, że każdy ma prawo i swobodę korzystania z nich, ulepszania i dzielenia się nimi przy zachowaniu pewnych praw autorskich.

Więcej informacji na stronie ww.fundacja.orange.pl lub po nr telefonu 22 527 40 14

Dodano: 04 wrzesnia 2014

Liczba odwiedzin: 273322
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego