Nowa edycja programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami

 

Osoby z zaburzeniami psychicznymi mają szczególne trudności w samodzielnym funkcjonowaniu społecznym, w tym zwłaszcza na rynku pracy. Nierzadko są spychane na margines życia. 
 
Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” pomaga osobom z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza przewlekle psychicznie chorym i niepełnosprawnym umysłowo, a także ich rodzinom, w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło treść programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na rok 2015. Został on podpisany w listopadzie br. przez podsekretarz stanu w MPiPS Elżbietę Seredyn. 
 
Program uruchomiono w 2006 r. Powodem było dostrzeżenie potrzeby przyjścia z pomocą szczególnej grupie ludzi - osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskim. O ile mogły one liczyć w przypadku trudnej sytuacji materialnej na powszechnie dostępne świadczenia z pomocy społecznej, o tyle nie było dotychczas mechanizmów wspierania ich w samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku czy w próbach znalezienia pracy, która pełni niebagatelne funkcje terapeutyczne. 
 
Program pomaga im nie tylko w zaspokajaniu podstawowych potrzeb i zapewnieniu godnych warunków życia, ale również wspiera w integracji społecznej, zapobiega wykluczeniu społecznemu, pomaga w realizacji zawodowej.
 
Każdego roku na program MPiPS przeznacza 3 mln zł. Są one dzielone pomiędzy ok. 60 wyłonionych w konkursie podmiotów, które na realizację swoich celów otrzymują od 30 do 100 tys. zł. 
 
I tak np. dzięki przekazanym środkom w tym roku Gmina Śrem pomagała chorym w integracji ze środowiskiem lokalnym, Fundacja Przystań w Szczecinku realizowała projekt "Stawiam na pracę", Stowarzyszenie Pomocy Edukacyjnej "Kaganek" w Pleszewie przygotowało Letnią Akademię Integracji, zaś Gmina Miasta Sochaczew zorganizowała XIV Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy „Co nam w duszy gra”.
 
Do programu mogą przystępować nie tylko instytucje samorządowe czy fundacje. O wsparcie mogą ubiegać się również realizatorzy projektów o charakterze rodzinno-sąsiedzkim, czyli takich, które w swoje działania będą włączać rodziny chorych oraz środowiska sąsiedzkie.
 
Pieniądze mają trafić wszędzie tam, gdzie z racji szczupłości budżetu gminy wymagają wsparcia przy realizowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej.
 
Wcześniejsza data ogłoszenia programu wynika ze zmiany terminu składania ofert. Tym razem można je składać do 31 stycznia 2015 r. Wybór projektów nastąpi do 20 kwietnia, zaś podpisanie umów i przekazanie środków finansowych - do 30 czerwca 2015 r.
 
Więcej informacji na stronie www.mpips.gov.pl
 
żródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Dodano: 21 listopada 2014

Liczba odwiedzin: 266281
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego