Nabór wniosków do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015

 O programie

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

Cele

Działania podejmowane przy realizacji zadań mają służyć przede wszystkim: inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami. Jednym z oczekiwanych efektów Programu jest wzmocnienie roli domu kultury jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców.

Beneficjenci

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się: domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych). O dofinansowanie w tej edycji programu nie mogą się ubiegać beneficjenci Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013 i 2014.

Wsparcie beneficjentów

W realizacji zadania beneficjenta wspomagać będzie wskazany przez NCK animator, który udzieli mu merytorycznego i fachowego wsparcia w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy społecznej, a w szczególności pomoże przeprowadzić ewaluację projektu. Beneficjent będzie mógł skorzystać z wiedzy i doświadczenia animatora z zakresu zarządzania projektami i współpracy ze społecznością lokalną.

Organizatorzy

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne został przygotowany w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury (§14 Paktu dla Kultury).

Nabór

Uwaga! Nabór do Programu odbywa się przez system EBOI. Formularze wniosków są już dostępne w systemie EBOI.

Nabór wniosków trwa do 30 grudnia 2014 roku.

 

Nabór wniosków do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 - pliki do pobrania

 

DK+ Inicjatywy_lokalne_2015_Regulamin
Wytyczne do programów Narodowego Centrum Kultur

Szczegółowie informacje na stronie http://www.nck.pl

Dodano: 02 grudnia 2014

Liczba odwiedzin: 259179
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego