Wsparcie na rozpoczecie działalności gospodarczej

 Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich jest realizatorem projektu „Lubelska akademia przedsiębiorczości” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Z projektu będą mogły skorzystać osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo zamieszkujące m.in. teren powiatów bialskiego ziemskiego oraz grodzkiego, parczewskiego i radzyńskiego.

W ramach projektu osoby mogą pozyskać wsparcie finansowe w wysokości do 40 000 zł na działania inwestycyjne oraz wsparcie pomostowe udzielane w formie comiesięcznego wsparcie finansowego w kwocie do 1600 zł oraz wsparcia doradczego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz efektywnego wykorzystania dotacji.

Szczegółowe informacje na stronie www.irzl.pl

Dodano: 10 lutego 2015

Liczba odwiedzin: 222904
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego