Bezpłatne szkolenie na instruktora spółdzielni uczniowskich

 Cykl szkoleniowy obejmuje:

a)    Kurs e-learningowy przed rozpoczęciem szkolenia stacjonarnego.

b)    Szkolenie stacjonarne w Raciechowicach (24 godziny szkoleniowe).

c)  Zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk funkcjonującymi w Gminie Raciechowice i okolicach.

 

Uczestnicy szkolenia:

Kandydaci na instruktorów spółdzielni uczniowskich, posiadający co najmniej 5 – letnie doświadczenie opiekuna spółdzielni uczniowskiej, szkolnej kasy oszczędności lub samorządu uczniowskiego.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie po jednej osobie w każdym województwie do pełnienia roli instruktora wspierającego pracę opiekunów spółdzielni uczniowskich z danego regionu oraz wspierającego tworzenie się nowych spółdzielni uczniowskich.

 

Założenia programowe:

  1. Cykl szkoleniowy obejmuje następujące zagadnienia:

a)    Historia i teraźniejszość spółdzielczości.

b)    Spółdzielnia jako element ekonomii społecznej.

c)    Regulacje prawne niezbędne do funkcjonowania spółdzielni uczniowskiej.

d)    Zagadnienia organizacyjno – proceduralne dotyczące zakładania i funkcjonowania spółdzielni uczniowskiej.

e)    Rachunkowość spółdzielni uczniowskiej.

f)     Metodykę pracy z młodzieżą, szczególnie w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych i edukacji finansowej.

g)    Zarządzanie projektami i wprowadzenie do marketingu.

h)    Metodyka pracy doradczej.

  1. Grupa szkoleniowa liczy 16 osób.
  2. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje liczba punktów uzyskana w skali danego województwa. W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie stworzona lista rezerwowa. 
  3. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzyma certyfikat.

 

Warunki uczestnictwa:

  1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszego zaproszenia.
  2. Wymagane jest dołączenie rekomendacji od Dyrektora Szkoły, Rady Powiatowej/Wojewódzkiej SU lub Kuratorium Oświaty (max. 5 punktów).
  3. Wymagane jest również udokumentowanie co najmniej 5 letniego doświadczenia w roli opiekuna SU, SKO lub samorządu uczniowskiego (max. 5 punktów).
  4. Dodatkowe punkty otrzymają:

a)    Nauczyciele przedmiotów ścisłych w tym przedsiębiorczości, rachunkowości, ekonomii, matematyki (3 punkty).

b)    Osoby, które złożą deklarację współpracy w charakterze wolontariusza ze strukturami FRSU na okres przynajmniej 3 lat (3 punkty).

  1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Podpisanie umowy na uczestnictwo w szkoleniu.

 

Przyjmowanie zgłoszeń:

Zgłoszenia należy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym dołączonym do niniejszego zaproszenia do Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy

ul. Malborska 65, Tel/fax. (12) 655-10-17, e-mail: su@spoldzielnie.org.pl

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2015 roku!!!

 

Dodatkowe informacje:

Uczestnictwo w cyklu szkoleniowym jest bezpłatne. Obejmuje udział w kursie e-learningowym, 24 godzinnym szkoleniu stacjonarnym, certyfikat uczestnictwa, materiały, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz transport na trasie Kraków – Raciechowice - Kraków.

Więcej informacji możlna znaleść na stronie www.spoldzielnie.org.pl

Dodano: 26 maja 2015

Liczba odwiedzin: 236556
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego