TU MIESZKOAM - TU ZMIENIAM - konkurs grantowy

 

 

Propozycje projektów należy składać do 26 lipca 2015 roku poprzez specjalną aplikację na stronie www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam

Dofinansowanie w Konkursie przyznawane jest na wsparcie projektów z zakresu m.in: zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności, ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci, ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym, promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci, budowania wspólnot międzypokoleniowych, pogłębiania więzi lokalnych, współpracy między organizacjami.

Ogłoszenie listy wybranych przez Komisje konkursową projektów odbędzie się 21 sierpnia 2015 roku. 25 najlepszych projektów otrzyma granty w wysokości 10 tys. zł. Jury konkursu przyzna ponadto 50 nagród w wysokości 7 tys. zł i 225 nagród w kwocie 4 tys. zł.

Wyróżnione projekty mogą liczyć na dodatkowe nagrody przyznane przez internautów w specjalnym plebiscycie. Głosowanie internetowe potrwa od 21 do 28 sierpnia 2015. Na podstawie wyników głosowania Bank Zachodni WBK ufunduje 3 dodatkowe nagrody w wysokości: 5 tys. zł, 3,5 tys. zł oraz 2 tys. zł.

Konkurs „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” skierowany jest do wszystkich aktywnych osób dbających o rozwój najbliższego otoczenia i wrażliwych na problemy lokalnych społeczności. Formalnymi autorami wniosków mogą być instytucjom lub organizacje społecznym o charakterze non profit, posiadające osobowość prawną.

Inicjatorami mogą być osoby fizyczne, które zachęcą jedną z organizacji czy instytucji do współpracy i złożenia wniosku.

Wnioski przyjmowane bedą od 22.05.2015 do 26.07.2015. Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na 21.08.2015. Głosowanie internautów odbędzie się od 21.08.2015 do 28.08.2015.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” dostępne na stronie www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam

Dodano: 11 czerwca 2015

Liczba odwiedzin: 222905
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego