Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego "Dopalacze kradną

Zadanie to ma na celu przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej pod nazwą „Dopalacze kradną życie” dotyczącej przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy przez dzieci i młodzież, która powinna wpisywać się w kampanię realizowaną przez MSW i KGP o tej samej nazwie. Kampania powinna dotrzeć do jak najszerszej grupy osób, przede wszystkim w mediach społecznościowych. Realizacja zadania powinna przyczynić się do zmniejszenia liczby przypadków zażywania przez dzieci i młodzież dopalaczy, m.in. poprzez promowanie mody na niezażywanie dopalaczy, przekazywanie informacji o szkodliwości zażywania tego typu substancji, budowaniu wśród dzieci i młodzieży poczucia własnej wartości oraz umiejętności wyrażania postaw asertywnych w stosunku do dopalaczy, np.: w formie warsztatów, szkoleń, konkursów.

ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

  1. przygotowanie i prowadzenie ogólnopolskich działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa dotyczących przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy przez dzieci i młodzież oraz promowanie mody na niezażywanie dopalaczy,
  2. przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących rozpoznawania przez rodziców i opiekunów dziecka sytuacji zażycia dopalaczy, a także zasad postępowania rodziców lub opiekunów dziecka w takich sytuacjach,
  3. w celu zapewnienia bezpieczeństwa upowszechnianie i propagowanie materiałów informacyjnych na temat odpowiedzialności karnej oraz podmiotów udzielających wsparcia we wskazanym obszarze.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie www.bip.msw.gov.pl

Dodano: 05 sierpnia 2015

Liczba odwiedzin: 259181
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego