Rekrutacja do projektu pt.

W związku z realizacją projektu "ZATRUDNIJ SIĘ SAM" informujemy, iż rekrutacja uczestników do projektu zakończyła się 10 grudnia 2010r. o godz. 16.00. W dniach 7-10 grudnia 2010 r. zostało przyjętych i zarejestrowanych 200 formularzy zgłoszeniowych w Biurze Lidera w Lublinie i 142 formularzy zgłoszeniowych w Biurze Partnera w Białej Podlaskiej. Wyniki oceny merytorycznej ukażą się na stronie internetowej Lidera i Partnera do końca roku 2010 r. Ponadto zgodnie z Regulaminem Rekrutacji § 3 p.35 informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie zostanie przekazana Kandydatom/Kandydatkom w formie pisemnej drogą pocztową. Nie przewidujemy ponownego naboru uczestników do projektu! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

 

 


Dodano: 14 grudnia 2010

Liczba odwiedzin: 222904
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego