Rektutacja "Twój nowy zawód II"

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zapraszają do udziału w projekcie„Twój nowy zawód II”

W ramach projektu przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia

w Białej Podlaskiej z zakresu:

 • Kurs prawa jazdy kat. C (50 godz.)
 • Sprzedawca  (144 godz.)
 • Makijaż wizaż (144 godz.)
 • Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw (144 godz.)
 • Pracownik obsługi biurowej (144 godz.)

w Parczewie z zakresu:

 • Kurs prawa jazdy kat. C (50 godz.)
 • Sprzedawca  (144 godz.)
 • Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw (144 godz.) 

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • Zameldowane i zamieszkałe na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego
 • Ubezpieczone w KRUS jako rolnicy lub domownicy,
 • Zainteresowane z własnej inicjatywy podwyższeniem własnych kwalifikacji,
 • Deklarujące chęć podjęcia pracy poza rolnictwem.

Uczestniczy projektu skorzystają z bezpłatnego doradztwa przedszkoleniowego i poszkoleniowego, warsztatów aktywizujących. Ponad to wszyscy uczestnicy szkoleń mogą liczyć na zwrot kosztów dojazdu na trasie od miejsca zamieszkania do miejsca realizacji szkolenia i z powrotem, bezpłatne materiały szkoleniowe, ciepły posiłek w trakcie szkolenia, a po zakończeniu kursów zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz certyfikaty z projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurach Projektu:

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

ul. Stacyjna 4a
21-500 Biała Podlaska,
tel.  724-600-303, tel. 725-520-202, tel. 661-952-525 tel. 603-928-413
www.bsrr.pl, info@bsrr.pl 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Parczewie

ul. Kolejowa 1/2,  I p
21-200 Parczew                                                                                                                                                                   tel. (83) 354 19 30                                                                                                                           www.fundacja.lublin.pl, parczew@fundacja.lublin.pl

 

Projekt realizowany w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”,
Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w Regionie”,

Poddziałanie 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Dodano: 27 stycznia 2011

Liczba odwiedzin: 273319
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego