"Przedsiębiorca bez barier" - nabór formularzy zgłoszeniowych

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej

zapraszają

w ramach projektu „Przedsiębiorca bez barier”

do składania formularzy zgłoszeniowych (wraz załącznikami)

w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubelskim

w terminie od dnia 22.03.2012 roku do 30.03.2012 roku

Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w godzinach
od  800 do 1600 pod adresem:

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

ul. Stacyjna 4a
21-500 Biała Podlaska

tel. 724 600 303, 725 520 202

lub

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Łukowie

ul. Międzyrzecka 72C, pok. 5

21-400 Łuków

tel. 25 797 20 75  

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać zgodnie z warunkami określonymi w

REGULAMIN REKRUTACJI

„Przedsiębiorca bez barier”

 

Dokumenty złożone po terminie określonym powyżej nie podlegają rozpatrzeniu. Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest  w zakładce
„Projekty realizowane”/ „Przedsiębiorca bez barier”.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dodano: 07 marca 2012

Liczba odwiedzin: 273364
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego