Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 Na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy (http://www.wup.lublin.pl/pokl/priorytet-vi/62-konkurs/1pokl622012/509-informacje/1917-pierwsze-umowy-informacja-dla-osob-zainteresowanych-pozyskaniem-wsparcia-na-rozpoczcie-dziaalnoci-gospodarczej-w-ramach-dziaania-62-po-klw) w załącznikach dostępne jest zestawienie realizatorów projektów  Działania 6.2 PO KL (trzech z siedmiu instytucji, które będą realizowały projekty), którzy odpowiedzialni będą za przeprowadzenie rekrutacji i szkoleń oraz przydzielanie dofinansowań. Bezpośrednio do nich, w okresach realizacji projektów, powinny zgłaszać się przyszli przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem wsparcia.

Dodano: 17 grudnia 2012

Liczba odwiedzin: 232571
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego