Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Na stronie WUP-u dostępne jest zestawienie realizatorów projektów (projektodawców) Działania 6.2 PO KL, którzy odpowiedzialni będą za przeprowadzenie rekrutacji i szkoleń oraz przydzielanie dofinansowań. Bezpośrednio do nich, w okresach realizacji projektów, powinny zgłaszać się przyszli przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem wsparcia. W przygotowanym zestawieniu można uzyskać m. in. następujące informacje:

  • dane kontaktowe realizatora projektu,
  • planowany termin rekrutacji uczestników,
  • warunki jakie spełniać musi uczestnik projektu ,
  • zakres i tematyka szkoleń/ innych form wsparcia.

1/POKL/6.2/2012 – projekty kierowane do osób niepracujących z terenu województwa lubelskiego

Dodano: 03 stycznia 2013

Liczba odwiedzin: 228942
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego