Program kolonoskopii przesiewowej w profilaktyce raka jelita grubego

Pełna nazwa projektu:

Program kolonoskopii przesiewowej w profilaktyce raka jelita grubego kierowanych do mieszkańców podregionu bialskiego.

Projekt jest przeznaczony dla 1000 osób z regionu bialskiego tj. powiatów: parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego, bialskiego i miasta Biała Podlaska.

 

Okres trwania Projektu: 01.10.2017 r. - 31.03.2019 r.

      

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie dostępu do informacji dla 1000 osób nt. zapobiegania rakowi jelita grubego i promocja zdrowego trybu życia.

2. Zwiększenie dostępu do badan profilaktycznych dla 1000 osób w zakresie raka jelita grubego.

              

               Główne zadania Projektu obejmują:

a) działania edukacyjne (przeprowadzenie działań profilaktyki edukacyjnej wśród osób po przeprowadzeniu diagnostyki jelita grubego – spotkania edukacyjne)

b) badania profilaktyczne (przeprowadzenie diagnostyki jelita grubego u rekrutowanych osób – badanie kolonoskopowe),

c) działania wspierające – zwrot kosztów dojazdu na badania oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

 

               Projekt jest realizowany w partnerstwie z:

               a) Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego,

               b) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

               c) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wisznicach

 

 Uczestnikami Projektu mogą być osoby:

-  w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego.

- w wieku 40-49 lat, które mają krewnego I stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego.

- w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.

 

Z udziału w projekcie są wyłączone osoby:

• z objawami klinicznymi sugerującymi raka jelita grubego,

• które w ciągu ostatnich 10 lat miały wykonywaną kolonoskopie (poza pacjentami z zespołem Lyncha).

 

 Kwalifikacja do Projektu odbywa się na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego

              

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:

               Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego, ul. Księcia Witolda 19/24, Biała Podlaska, tel. 725 520 202 - czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:30 do 15:30.

 

               Miejsce wykonywania badań przesiewowych

Centralna Pracownia Endoskopii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska

 

               Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin projektu

2. Formularz zgłoszeniowy

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Dodano: 12 pazdziernika 2017

Liczba odwiedzin: 266283
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego