Szkoła zawodowa - szkoła możiwości

Pełna nazwa projektu:

Szkoła zawodowa - szkoła możiwości

Projekt

Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej poprzez realizację programów rozwojowych w dwóch szkołach do 30 czerwca 2015 roku.

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Oferta

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

 

1.  ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE:

 • zajęcia z matematyki,

 • zajęcia z czytania ze zrozumieniem,

 • zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego,

 • zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego z matematyką,

2.   ZAJĘCIA DODATKOWE

 • nowoczesne technologie w budownictwie,

 • hydrauliczne instalacje budowlane,

 • elektryczne instalacje budowlane,

 • montaż i eksploatacja układów sterowania,

 • elektronika samochodowa,

 • diagnostyka samochodowa,

 • eksploatacja sprzętu komputerowego,

 • programowanie strukturalne i obiektowe, 

3.  STAŻE

Wakacyjne staże zawodowe w firmach branżowych (osoby biorące udział w stażach otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1 500 zł)

 

Uczestnicy projektu

Projekt jest skierowany do 204 uczniów i uczennic Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 należących do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej.  

Pliki do pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów/uczennic w projekcie

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:

  

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

 

ul. Księcia Witolda 21/I

21-500 Biała Podlaska

tel. 725 520 202

 

lub

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2

 

ul. Brzeska 71

21-500 Biała Podlaska

tel.83 341 67 73 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Dodano: 09 lipca 2013

Liczba odwiedzin: 276785
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego