Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska

Pełna nazwa projektu:

Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska

Projekt

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie poziomu nauczania na poziomie gimnazjalnym w mieście Biała Podlaska poprzez realizację programów rozwojowych w 3 gimnazjach do czerwca 2014 r.

Okres realizacji projektu: od 1 sierpnia 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

 

Oferta

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

1.    ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z: j. angielskiego, j. rosyjskiego, j. niemieckiego, j. polskiego, matematyki, historii z elementami WOS, geografii, fizyki

 

2.   ZAJĘCIA W RAMACH KÓŁ ZAINTERESOWAŃ Z: geografii, biologii, j. angielskiego,  j. niemieckiego, chemii, matematyki, warsztaty dziennikarskie, fotograficzne

 

3. PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z: matematyki, fizyki, j. polskiego, j. angielskiego, przedmiotów przyrodniczych 

 

Uczestnicy projektu

Projekt jest skierowany do 497 uczniów i uczennic Publicznego Gimnazjum nr 2, Publicznego Gimnazjum nr 3, Publicznego Gimnazjum nr 5 w Białej Podlaskiej.  

 

Pliki do pobrania

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów/uczennic w projekcie

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:

  

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

ul. Księcia Witolda 21/I
21-500 Biała Podlaska
tel. 725 520 202

 

lub

 

Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4
ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska

Pan Krzysztof Ulita
tel. 83 341 64 30,

Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Emilii Plater w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3
ul. Narutowicza 39, 21-500 Biała Podlaska
Pani Iwona Rożnowicz

tel. 83 341 64 93

Publiczne Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza
ul. Leszczynowa 16,l 21-500 Biała Podlaska
Pan Bogdan Wójcik
tel. 83 341 67 48


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie  9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie edukacji 

Działanie  9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Dodano: 06 sierpnia 2013

Liczba odwiedzin: 273333
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego