Akademia Umiejętności

Pełna nazwa projektu:

Akademia Umiejętności

 Projekt

Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych uczestników projektu w wieku powyżej 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach z terenu powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska w zakresie kompetencji cyfrowych lub komunikowania się w językach obcych (angielskim lub niemieckim), poprzez ich udział w szkolenia ICT lub szkoleniach językowych zakończonych procesem certyfikacji.  

 

 

 

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2016 roku do 28 lutego 2019 roku.

Oferta

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie szkolenie z:

  •   języka angielskiego 240 godzin w czterech modułach szkoleniowych po 60 godzin na poziomie A1 i A2.
  • języka angielskiego 120 godzin w dwóch modułach szkoleniowych po 60 godzin na poziomie A2.
  •  języka niemieckiego 240 godzin w czterech modułach szkoleniowych po 60 godzin na poziomie A1 i A2.
  • Obsługi komputera (szkolenia z zakresu ICT) na poziomie podstawowym obejmujący pięć obszarów tematycznych łącznie 80 godzin zajęć.

W szkoleniach językowych po każdych 120 godzinach uczestnicy przejdą bezpłatny zewnętrzny egzamin TELC na poziomie A1 a po kolejnych 120 godzinach bezpłatny zewnętrzny egzamin TELC na poziomie A2 (poziom podstawowy). Uczestnicy szkoleń otrzymają również podręczniki do nauki języka angielskiego i języka niemieckiego.

 W szkoleniach z zakresu ICT na koniec szkolenia zorganizowany zostanie bezpłatny egzamin ze znajomości zagadnień informatycznych na poziomie podstawowym (A). Uczestnicy szkoleń otrzymają również podręczniki z informatyki oraz pendrive.

 

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkałe na terenie miasta Biała Podlaska lub powiatu bialskiego z wykształceniem maksymalnie średnim w wieku powyżej 25 lat. Preferowane osoby do udziału w projekcie: osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby w wieku powyżej 50 roku życia.

 

Do udziału w projekcie ZAPRASZAMY: osoby pracujące, osoby bezrobotne, bierne zawodowo, rolników.

 

Pliki do pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:

  

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

ul. Księcia Witolda 19/24 (przy LIDL)

21-500 Biała Podlaska

tel. 724 600 303, 725 520 202

 

lub

 

Szkoła Językowa „LEADER SCHOOL” Sylwia Sawicka, 

ul. Reformacka 10, 21-500 Biała Podlaska,

e-mail: bialapodlaska@leaderschool.pl,

tel. 83 342 43 43, kom. 517 870 434

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020


 

 

Dodano: 17 sierpnia 2016

Liczba odwiedzin: 266302
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego