Rozwój kompetencji w zakresie współpracy transgranicznej w

Pełna nazwa projektu:

Rozwój kompetencji w zakresie współpracy transgranicznej w regionie Brześć – Biała Podlaska

Projekt był przedsięwzięciem mającym na celu intensyfikację współpracy transgranicznej w obszarze regionów Brześć – Biała Podlaska. Jako grupy docelowe wybrano władze samorządowe oraz przedsiębiorców, które mogą i powinny grać aktywną rolę na szczeblu współpracy transgranicznej przyczyniając się do rozwoju obszarów przygranicznych. Projekt stanowi propozycję szkoleń i spotkań studyjnych przedstwawicieli tych grup mających na celu rozwój ich kompetencji w zakresie efektywnej współpracy transgranicznej oraz promocję tej współpracy. W wyniku realizacji projektu przewidziane zostały wizyty studyjne i spotkania mające służyć nawiązaniu współpracy. Projekt niesie ze sobą również działania skierowane do młodzieży – studentów białoruskich, szkolenia oraz staże w polskich przedsiębiorstwach, które mogą przyczynić się do wygenerowania bodźców prowadzących do długofalowej współpracy w niedalekiej przyszłości.

PARTNERZY

Partner wiodący: Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego
Partnerzy zagraniczni:

Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców „Sodiejstwie”

MIEJSCE REALIZACJI

Białoruś
Obwód - Brzeski
Rejon - Brzeski
Miejscowość - Brześć

Polska Województwo - lubelskie Powiat - Biała Podlaska, bialski Gmina - Biała Podlaska Miejscowośc - Biała Podlaska

CELE PROJEKTU

Celem ogólnym projektu był:
Rozwój współpracy transgranicznej w obszarze regionów Brześć – Biała Podlaska. Cel ten był realizowany poprzez podnoszenie kompetencji partnerów mogących prowadzić efektywną współpracę transgraniczną oraz ułatwienie kontaktów między partnerami.

Cele projektu:

Zacieśnienie współpracy transgranicznej władz samorządowych z terenu Obwodu Brzeskiego z polskimi samorządami poprzez programy edukacyjno- szkoleniowe oraz wizyty studyjne. Zapoznanie przedsiębiorców z terenu Obwodu Brzeskiego z działalnością firm w polskich warunkach oraz promocja ich współpracy. Zapoznanie młodzieży z terenu Obwodu Brzeskiego z funkcjonowaniem polskich firm w celu podniesienia kwalifikacji dających podstawę długookresowej współpracy.

DZIAŁANIA

Na Białorusi:
Zorganizowanie spotkania studyjnego w Brześciu z partnerem projektu. Celem spotkania było szczegółowe omówienie projektu oraz zarysowanie podziału ról między partnerami.

W Polsce:

 1. Przygotowanie programów szkoleń oraz materiałów szkoleniowych. Opracowane zostaną 3 rodzaje materiałów – oddzielnie dla każdej grupy docelowej. Materiały zostaną przetłumaczone na język rosyjski.
 2. Promocja projektu. Materiały zawierać będą logo UE oraz informację nt. finansowania projektu ze środków UE; W sali szkoleniowej zostanie umieszczone logo UE oraz programu Interreg; artykuły prasowe zawierać będą informację nt. finansowania projektu ze środków UE oraz logo UE; prowadzący szkolenia każdorazowo będą informować uczestników o fakcie finansowania projektu ze środków UE.
 3. Zorganizowanie dwóch tygodniowych seminariów szkoleniowych wymiany doświadczeń władz samorządowych powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska z samorządami Obwodu Brzeskiego.
 4. Zorganizowanie dwóch tygodniowych seminariów szkoleniowych wymiany doświadczeń przedsiębiorców działających na terenie powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska z przedsiębiorcami działającymi na terenie Obwodu Brzeskiego.
 5. Zorganizowanie dwóch tygodniowych seminariów szkoleniowych, w których młodzież białoruska pozna możliwości funkcjonowania firm wraz z organizacją tygodniowych praktyk dla młodzieży w firmach  funkcjonujących na terenie miasta i powiatu bialskiego.

WPŁYW TRANSGRANICZNY

Projekt przyczynił się do zacieśnienia współpracy transgranicznej grup docelowych oraz organizacji realizujących projekt. Zdobyte doświadczenia oraz nawiązane partnerstwa pomogą zdobyć wzajemne zaufanie dając podstawę dalszej kooperacji w układzie transgranicznym. Realizacja niniejszego projektu (będącego już kolejnym wspólnym) przerodzi się w trwałe partnerstwo naszych stowarzyszeń przyczyniając się do trwałego rozwoju współpracy transgranicznej. Udział studentów białoruskich w projekcie da możliwość przeniesienia wielu doświadczeń na własny grunt, co zaowocować może w perspektywie nawiązaniem współpracy w układzie transgranicznym.

EFEKTY PROJEKTU

Produkty: Na 6 edycji seminariów składały się:
2 seminaria szkoleniowe dla białoruskich władz samorządowych (po 40 godz. szkolenia);
2 seminaria szkoleniowe dla białoruskich przedsiębiorców (po 40 godz. szkolenia);
2 seminaria szkoleniowe dla białoruskiej młodzieży (po 60 godz. szkolenia).

Wszystkie seminaria zawierały wizyty studyjne oraz przeprowadzenie zajęć praktycznych (case studies) Ponadto młodzież białoruska – studenci odbyła praktyczne (tygodniowe) staże w polskich firmach i organizacjach pozarządowych.  

Rezultaty:  
Rezultatami projektu było przeszkolenie przedstawicieli wybranych grup docelowych. Łącznie udział w szkoleniach weźmie 210 osób. Rezultatem było też odbycie tygodniowych praktyk przez 70 studentów w polskich przedsiębiorstwach. 

GRUPY DOCELOWE

 1. Przedsiębiorcy z Obwodu Brzeskiego
 2. Władze samorządowe
 3. Młodzież studencka Uniwersytetu Brzeskiego

ETAPY REALIZACJI

Etap nr 1

 1. 1 spotkanie studyjne,
 2. dwudniowe spotkanie 3 osób koordynujących projekt po stronie polskiej (z udziałem 1 tłumacza) z partnerem białoruskim,

Etap nr 2

 1. opracowanie 3 rodzajów materiałów szkoleniowych,
 2. tłumaczenie materiałów szkoleniowych,
 3. wydanie 210 sztuk materiałów szkoleniowych,
 4. kupno sprzętu niezbędnego do organizacji seminariów,
 5. koordynacja projektu (w tym koszty ogólne),

Etap nr 3

 1. 5 artykułów prasowych(w tym 2 po stronie białoruskiej),
 2. 4 ogłoszenia prasowe po stronie białoruskiej,
 3. 4 audycje radiowe (w tym dwie po stronie białoruskiej),

Etap nr 4

 1. 2 seminaria szkoleniowe dla białoruskich władz samorządowych (po 40 godz. szkolenia),
 2. 70 przeszkolonych przedstawicieli władz samorządowych,

Etap nr 5

 1. 2 seminaria szkoleniowe dla białoruskich przedsiębiorców (po 40 godz. szkolenia),
 2. 70 przeszkolonych przedstawicieli białoruskich przedsiębiorców,

Etap nr 6

 1. 2 seminaria szkoleniowe dla białoruskiej młodzieży (po 60 godz. szkolenia),
 2. 70 przeszkolonych przedstawicieli białoruskiej młodzieży,
 3. staż odbywany w 15 polskich firmach.

 

Dodano: 07 pazdziernika 2010

Liczba odwiedzin: 276788
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego