Lokalny konkurs grantowy "Działaj lokalnie"

Pełna nazwa projektu:

Lokalny konkurs grantowy "Działaj lokalnie"

Celem zrealizowanego lokalnego konkursu grantowego na terenie miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego  w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz BSRR  było wspieranie inicjatyw obywatelskich, które służą rozwiązywaniu lokalnych problemów, pobudzaniu aspiracji rozwojowych wśród społeczności wiejskich i w małych miastach oraz budowaniu kapitału społecznego. Poprzez dotacje przyznawane w otwartych konkursach grantowych oferowana była pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania. Każda społeczność wybiera własną metodę osiągania swoich celów.

 

W ramach zrealizowanych konkursów grantowych w latach 2007 - 2008, dofinansowano 17 projektów. Ich tematyka dotyczyła głównie wzmacniania współpracy i aktywności lokalnej społeczności, tworzenia nowych możliwości rozwoju osobistego i spędzania wolnego czasu, a także wspierania atrakcyjności regionu. Wspólnym mianownikiem dofinansowanych projektów była lokalna aktywność, dzięki której mieszkańcy nabywali nowe umiejętności, uczyli się lepiej samoorganizować, reagować na nowe problemy, działać w roli wolontariuszy. Dotacje otrzymywały organizacje pozarządowe, a także grupy nieformalne, w imieniu których wnioski mogły składać organizacje oraz lokalne instytucje publiczne (szkoły, domy kultury, biblioteki, kluby sportowe).

 

 

Dodano: 07 pazdziernika 2010

Liczba odwiedzin: 276792
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego