Nauczyciel XXI wieku.

Pełna nazwa projektu:

Nauczyciel XXI wieku.

Projekt "Nauczyciel XXI wieku." realizowany jest przez Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Gminą Miejską Biała Podlaska w Białej Podlaskiej

Okres realizacji projektu: 01.03.2012 r. – 28.02.2013 r

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające m.in. łącznie poniższe kryteria:

  • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych;
  • zatrudnione są na stanowisku nauczyciela – zgodnie z definicją z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
  • pracują w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach lub ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Biała Podlaska będąca miastem na prawach powiatu.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną bezpłatne kursy doskonalące dla nauczycieli:

  • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej” – 60 godz. lekcyjnych / 4 grupy 15-osobowe;
  • „Internet i tablica interaktywna w nauczaniu” – 40 godz. lekcyjnych / 3 grupy 12-osobowe.,
  • „Platforma e-learningowa narzędziem pracy nauczyciela” – 40 godz. lekcyjnych / 3 grupy 12-osobowe,
  • „Alternatywne metody nauczania” – 40 godz. lekcyjnych / 5 grup 15-osobowe,
  • „Elementy prawa dla nauczycieli” - 40 godz. lekcyjnych / 4 grupy 15-osobowe,
  • Wykorzystanie multimediów w pracy nauczyciela” – 40 godz. lekcyjnych / 2 grupy 12-osobowe.

Uczestnicy/czki Projektu mogą liczyć na bezpłatne materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania kursu, a po zakończeniu kursów na zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat ukończenia projektu.

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Regulamin Projektu

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:

  

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

 

ul. Piłsudskiego 3, p.313 (Urząd Miasta Biała Podl.)

21-500 Biała Podlaska

tel. 725 520 202, 724 600 303

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dodano: 06 kwietnia 2012

Liczba odwiedzin: 276784
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego