Nauczyciel XXI wieku 2

Pełna nazwa projektu:

Nauczyciel XXI wieku 2

 

Projekt "Nauczyciel XXI wieku." realizowany jest przez Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Gminami: Wisznice, Milanów, Podedwórze, Sosnówka.

Okres realizacji projektu: 01.12.2012 r. – 30.06.2013 r

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające m.in. łącznie poniższe kryteria:

  • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych;
  • zatrudnione są na stanowisku nauczyciela - zgodnie z definicją z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
  • pracują w szkołach na terenie gmin: Wisznice, Milanów, Podedwórze, Sosnówka, Rossosz, Jabłoń;
  • zamieszkują na terenie województwa lubelskiego.

W ramach projektu oferowane są następujące kursy doskonalące:

 

„Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej” – 60 godz. / 3 grupy 12-osobowe dla których zajęcia będą realizowane na terenie gmin: Wisznice, Milanów, Podedwórze;

„Internet i tablica interaktywna w nauczaniu” – 40 godz. /  4 grupy 12-osobowe dla których zajęcia będą realizowane na terenie gmin: Wisznice, Milanów, Podedwórze, Sosnówka;

„Platforma e-learningowa narzędziem pracy nauczyciela ” – 40 godz. / 1 grupa 12-osobowa dla których zajęcia będą realizowane na terenie gminy Wisznice;

„Alternatywne metody nauczania” - 40 godz. / 1 grupa 12-osobowa dla których zajęcia będą realizowane na terenie gminy Milanów,

„Elementy prawa dla nauczycieli”  - 40 godz. / 1 grupa 12-osobowa dla których zajęcia będą realizowane na terenie gminy Milanów,

 

Uczestnicy/Uczestniczki kursów doskonalących otrzymają materiały szkoleniowe oraz zostanie im zapewniony catering (kawa, herbata, ciastka) w każdym dniu kursu.

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Regulamin Projektu

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:

  

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

 

ul. Stacyjna 4a

21-500 Biała Podlaska

tel. 661 952 525

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dodano: 03 grudnia 2012

Liczba odwiedzin: 276821
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego