Projekty zrealizowane


Twój nowy zawód II
Szkolenia dla osób ubezpieczonych w KRUS-ie.
27 stycznia 2011
Twój nowy zawód. Szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa
Celem ogólnym projektu było zdobycie nowych pozarolniczych kwalifikacji przez 108 osób zamieszkałych na terenie powiatów: bialskiego, parczewskiego oraz radzyńskiego. Projekt skierowany był do osób ubezpieczonych w KRUS jako rolnik lub domownik, którzy deklarują chęć podjęcia pracy poza rolnictwem.
07 pazdziernika 2010
Lokalny konkurs grantowy "Działaj lokalnie"
Celem zrealizowanego lokalnego konkursu grantowego na terenie miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego było wspieranie inicjatyw obywatelskich, które służą rozwiązywaniu lokalnych problemów, pobudzaniu aspiracji rozwojowych wśród społeczności wiejskich i w małych miastach oraz budowaniu kapitału społecznego.
07 pazdziernika 2010
Promocja zrównoważonego rozwoju w północnej części Euroregionu Bug
Celem ogólnym projektu było pobudzenie aktywności podmiotów gospodarczych z terenu północnej części województwa lubelskiego uprawnionych do wdrażania programów UE (ze szczególnym uwzględnieniem programów INTERREG i TACIS) w zakresie przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, poprzez działalność ośrodka konsultacyjno-szkoleniowego.
06 pazdziernika 2010
Drewniana architektura jako wyróżniający i zanikający element wspólnego dziedzictwa kulturowego północnej części Euroregionu Bug
Celami projektu były: I.Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu poprzez promocję walorów turystycznych Euroregionu Bug. II. Poprawa dostępu do informacji o wspólnym dziedzictwie kulturowym Euroregionu Bug.
06 pazdziernika 2010

Liczba odwiedzin: 141481
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego