JA Językowa Akademia – AJ Akademia Języka

Pełna nazwa projektu:

JA Językowa Akademia – AJ Akademia Języka

Projekt

Celem projektu jest zwiększenie udziału w edukacji formalnej i pozaformalnej, zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem/uzupełnieniem/podwyższeniem umiejętności i kompetencji w zakresie języka angielskiego poprzez udział 144 osób dorosłych (94K) z  wykształceniem maksymalnie średnim w kursach z języka angielskiego do 30 czerwca 2015 r.

Okres realizacji projektu: od 1 października 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku.

 

Oferta

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie szkolenie z języka angielskiego 180 godzin w trzech modułach szkoleniowych po 60 godzin. Po 120 godzinach uczestnicy przejdą bezpłatny zewnętrzny egzamin TELC na poziomie A1 a po kolejnych 60 godzinach bezpłatny zewnętrzny egzamin TELC na poziomie A2 (poziom podstawowy). Uczestnicy szkoleń otrzymają również podręczniki do nauki języka angielskiego.

 

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkałe na terenie miasta Biała Podlaska lub powiatu bialskiego z wykształceniem maksymalnie średnim. Preferowane osoby do udziału w projekcie: osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby w wieku powyżej 50 roku życia.

 

Do udziału w projekcie ZAPRASZAMY: osoby pracujące, studentów, osoby bezrobotne, rolników.

 

Pliki do pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Test sprawdzający znajomość języka

Karta kwalifikacyjna

Umowa


Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:

  

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

ul. Księcia Witolda 21/I (przy LIDL)

21-500 Biała Podlaska

tel. 725 520 202, 724 600 303

 

lub

 

Szkoła Językowa „LEADER SCHOOL” Sylwia Sawicka, 

ul. Reformacka 10, 21-500 Biała Podlaska,

e-mail: bialapodlaska@leaderschool.pl,

tel. 83 342 43 43, kom. 517 870 434

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Dodano: 03 pazdziernika 2013

Liczba odwiedzin: 276827
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego